@@s

Dsʏڍׁi

@@DҌF2019.02.26
Nx 31Nx (2019) 200053
Č iP_jkN[Z^[ċpc^Ɩ
\艿i
iŔj
68,224,000~    
^ e ^
D ʋD
v ‹ǁ@K{ݕ@{݊Ǘ

DziŔj 67,690,000.00~ Ŋz 5,415,200~
D cYƊЁ@\@ct 

DQҖ Dz l
cYƊЁ@\@ct 67,690,000.00~